Trójchloroetylen Nr CAS: 79-01-6; ChemWhat Kod: 1411715

IdentyfikacjaDane fizyczneSpectra
Droga syntezy (ROS)Bezpieczeństwo i zagrożeniaInne dane

Identyfikacja

Nazwa produktuTrichloroetylen
Nazwa IUPAC1,1,2-trichloroeten  
Struktura molekularna
Numer rejestru CAS 79-01-6
Numer EINECS201-167-4
Numer MDLMFCD00000838
SynonimyTRÓJCHLOROETYLEN
trichloroeten
79-01-6
1,1,2-trichloroeten
Trichlorek etylenu
Densinfluat
Germalgene
Narkozoid
Westrozol
1,1,2-trichloroetylen
Trichlorek acetylenu
1,1-dichloro-2-chloroetylen
Trichloroatan
Trikloreten [włoski]
HSDB 133
Trichlooretheen [holenderski]
Trichloraethen [niemiecki]
płynna gęstość
trichloraetylen pro narcosi
Kod chemiczny pestycydów EPA 081202
UNII-290YE8AR51
Tricloroetileno [INN-hiszpański]
Numer BRN 1736782
Trichloroetylen, tri [holenderski]
Trichloroetylen, tri [niemiecki]
Trichloroetylen, tri [francuski]
Trichloroetylen [INN-łac.]
Trichloroetylen (bez epichlorohydryny)
Nr odpadów RCRA U228
Trichloroetylen [INN:NF]
TRÓJCHLOROETYLEN (13C2)
Trichloroetylen [UN1710] [Trucizna]
Trichloroetylen (z epichlorohydryną)
NCGC00091202-01
123919-09-5
MFCD00000838
trichloroetylen
.beta.-D-ribo-Hexopyranose, 1,6-anhydro-3-deoxy-2-O-methyl-4-O-(2-methylpentyl)-
CAS-79-01-6
Trichloroeten 100 mikrog/ml w metanolu
Trichloroeten 1000 mikrog/ml w metanolu
Trichloroetylen, odczynnik ACS, >=99.5%
trichloroetylen
Trichloroetylen tri
Caswell nr 876
Trichloroeten, 9CI
TCL (kod CHRIS)
SCHEMBL5754
Trichloroetylen, >=99%
Eteno, 1,1,2-trichloro-
Kod pestycydu: 081202
TRÓJCHLOROETYLEN [MI]
1,1,2-tris(chloranylo)eten
TRICHLORETYLEN [FCC]
CHEMBL279816
TRICHLORETYLEN [HSDB]
Trichloroetylen, Pa, 98%
Trichloroetylen, LR, >=99%
trichloroetylen; trichloroeten
N01AB05
TRICHLORETYLEN [WHO-DD]
Trichloroetylen, klasa elektroniczna
Klasa odczynnika trójchloroetylenowego ACS
Trichloroetylen [UN1710] [Trucizna]
1,2,2-trichloro-1,2,2-trifluoroetan
Trichloroetylen, klasa spektrofotometryczna
Trichloroetylen (bez epi_chloro_hydryny)
EN300-19443
C06790
Trichloroetylen, SAJ pierwszego gatunku, >=98.0%
Trichloroetylen, gatunek specjalny JIS, >=99.5%
Trichloroetylen, puriss. rocznie, >=99.5% (GC)
BRD-K46435528-001-01-0
Trichloroetylen, czystość spektrofotometryczna, >=99.5%
Trichloroetylen, bezwodny, zawiera 40 ppm diizopropyloaminy jako stabilizator, >=99%
Trichloroetylen, drugorzędowy wzorzec farmaceutyczny; Certyfikowany materiał referencyjny
Trichloroetylen, czystość odczynnika, >=99.0%, zawiera ~1% 1,2-epoksybutanu jako inhibitora
Rozpuszczalnik resztkowy – trichloroetylen, drugorzędny wzorzec farmaceutyczny;
Molecular FormulaC2HCl3
Waga molekularna131.38
InChIInChI=1S/C2HCl3/c3-1-2(4)5/h1H
Klucz InChIXSTXAVWGXDQKEL-UHFFFAOYSA-N
Kanoniczny SMILESC(=C(Cl)Cl)Cl 
Informacje patentowe
ID patentuTytułData publikacji
WO2022 / 95625NOWY PROCES PRZEMYSŁOWY WYTWARZANIA PERFLUORU (eteru metylowowinylowego) (PFMVE) ORAZ 2-FLUORO-1-DICHLORO-TRIFLUOROMETOKSYETYLENU (FCTFE)2022
CN114174250Nowatorski proces przemysłowej syntezy eteru perfluorometylowo-winylowego i 2-fluoro-1-dichloro-trifluorometoksyetylenu2022
CN111454122Sposób usuwania chlorowodoru przez katalityczny kraking chloroalkanów2020
WO2012 / 7310PROCES FLUOROWANIA HALOOLEFIN2012

Dane fizyczne

WyglądBezbarwny, klarowny i bez zanieczyszczeń mechanicznych
Temperatura topnienia, ° C Komentarz (punkt topnienia)
17.5Mol(y) H2O
-86.4
-84.8
-86.5
Temperatura wrzenia, ° CCiśnienie (temperatura wrzenia), Torr
86.6
84.94714.821
86.7
87.09759.826
84.59714.821
84.99710.321
86.7
Gęstość, g · cm-3Temperatura pomiaru, ° C
1.4513229.99
1.4557724.99
0.0014470829.99
0.0014555324.99
0.0014639419.99
Opis (skojarzenie (MCS))Rozpuszczalnik (Stowarzyszenie (MCS))Temperatura (asocjacja (MCS)), ° CPartner (Association (MCS))
Adsorpcja30UiO-38
Szybkość adsorpcjimikrosfery węglowe
Szybkość adsorpcjimagnetyczny mezoporowaty stop FeNi w mikrosferach węglowych-500
Szybkość adsorpcjimagnetyczny mezoporowaty stop FeNi w mikrosferach węglowych-700

Spectra

Opis (spektroskopia NMR)Jądro (spektroskopia NMR)Rozpuszczalniki (spektroskopia NMR)Temperatura (spektroskopia NMR), ° C Częstotliwość (spektroskopia NMR), MHz
Przesunięcia chemiczne1Hchloroform-d126.84500
Przesunięcia chemiczne13Cchloroform-d625100.62
Przesunięcia chemiczne13C[(2) H6] aceton25100.62
Przesunięcia chemiczne13C[D3] acetonitryl25100.62
Przesunięcia chemiczne1Hdimetylosulfotlenek-d626.85
Opis (spektroskopia IR)
ATR-FTIR (spektroskopia w podczerwieni z osłabionym współczynnikiem odbicia całkowitego z transformacją Fouriera), pasma, widmo
Widmo
Widmo
Zespoły
Opis (spektroskopia UV / VIS)Rozpuszczalnik (spektroskopia UV / VIS)Komentarz (spektroskopia UV / VIS)
Widmoczysty (bez rozpuszczalnika)
Widmoetanol
Widmogaz
Widmo próżniowo-UVstan podniecenia

Droga syntezy (ROS)

Droga syntezy (ROS) trichloroetylenu CAS 79-01-6

Droga syntezy (ROS) trichloroetylenu CAS 79-01-6

WarunkiWydajność
Etap 1: 4-metoksyfenol Z wodorkiem sodu; jodek potasu W tetrahydrofuranie; olej mineralny w temperaturze 0℃;
Etap 2: trichloroetylen w tetrahydrofuranie; olej mineralny w temperaturze 0 – 40℃; przez 14h;
96%
Etap 1: 4-metoksyfenol Z wodorkiem potasu W tetrahydrofuranie Obojętna atmosfera;
Etap 2: Trichloroetylen W tetrahydrofuranie w temperaturze -50 – 20 ℃; obojętna atmosfera;
93%
Procedura eksperymentalna
Do mieszanego roztworu 4-metoksyfenolu (29) (40.06 g, 0.3227 mola) w THF (650 ml) dodano NaH (60% w oleju mineralnym, 25.45 g, 0.6361 mola) i KI (2.741 g, 16.51 mmola) w temp. 0°C. Po zakończeniu burzenia wodoru dodano trichloroetylen (69.6 ml, 773 mmol) i mieszaninę ogrzano do 40°C. Po mieszaniu przez 14 h, reakcję przerwano nasyconym wodnym roztworem NH4Cl. w 0°C i mieszaninę przesączono przez warstwę celitu. Następnie przesącz ekstrahowano kilka razy EtOAc. Połączone warstwy organiczne przemyto solanką, wysuszono nad bezwodnym MgSO4, przesączono i zatężono pod zmniejszonym ciśnieniem. Pozostałość oczyszczono metodą chromatografii kolumnowej (żel krzemionkowy, heksan/EtOAc = 50), otrzymując 30 (67.83 g, 0.3096 mola, 96% z 29) w postaci bezbarwnego oleju. 30: IR (czysty) n 3104, 3003, 2953, 2927, 2852, 2837, 1630, 1596, 1503, 1463, 1442, 1298, 1275, 1248, 1193, 1162, 1103, 1073, 1036 833, 793, 730, 695 , 1 cm1; 400H NMR (3 MHz, CDCI3.80) d 3 (5.88H, s), 1 (6.88 H, s), 2 (9.4H, d, J 7.01 Hz), 2 (9.4H, d, J 13 Hz); 100C NMR (3 MHz, CDCI55.7) d 3 (CH102.5), 114.8 (CH), 2 (CH110.6), 2 (CH140.8), 147.6 (C), 156.6 (C), 217.9901 (C); FD-HRMS (m/z) obliczono dla 217.9912, znaleziono: XNUMX.

Bezpieczeństwo i zagrożenia

Piktogram (y)wykrzyknikzagrożenie dla zdrowia
SignalNiebezpieczeństwo
Oświadczenia o zagrożeniach GHSH315: Działa drażniąco na skórę [Ostrzeżenie Działanie żrące / drażniące na skórę]
H319: Powoduje poważne podrażnienie oczu [Ostrzeżenie Poważne uszkodzenie oczu / działanie drażniące na oczy]
H336: Może powodować senność lub zawroty głowy [Ostrzeżenie Działanie toksyczne na narządy docelowe, narażenie jednorazowe; Efekty narkotyczne]
H341: Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne [Ostrzeżenie Mutagenność komórek rozrodczych]
H350: Może powodować raka [Niebezpieczeństwo rakotwórczości]
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki [Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, długotrwałe zagrożenie]
Ostrzegawcze kody instrukcjiP203, P261, P264, P264+P265, P271, P273, P280, P281, P302+P352, P304+P340, P305+P351+P338, P318, P319, P321, P332+P317, P337+P317, P362+P364 403, P233+P405, P501 i PXNUMX
(Odpowiednie stwierdzenie dla każdego kodu P można znaleźć na stronie Klasyfikacja GHS str.)

Inne dane

TransportW temperaturze pokojowej z dala od światła
Kod HS
MagazynowanieW temperaturze pokojowej z dala od światła
Okres ważności1 roku
Cena rynkowa
Podobieństwo do narkotyków
Składnik reguł Lipińskiego
Waga molekularna131.389
dziennik str2.642
HBA0
HBD0
Dopasowanie zasad Lipińskiego4
Składnik reguł Vebera
Pole powierzchni polarnej (PSA)0
Obrotowe spoiwo (RotB)0
Pasujące zasady Vebera2
Wyniki ilościowe
1 z 421Komentarz (dane farmakologiczne)Obecne bioaktywności
Numer ReferencyjnySynteza 1,1,1-trifluoroetanu przez fluorowanie 1-chloro-1-difluoroetanu
2 z 421Komentarz (dane farmakologiczne)Obecne bioaktywności
Numer ReferencyjnyBezwodna, stabilna, krystaliczna forma δ chlorowodorku prazosyny
3 z 421Komentarz (dane farmakologiczne)Obecne bioaktywności
Numer Referencyjny
4 z 421Komentarz (dane farmakologiczne)Obecne bioaktywności
Numer ReferencyjnyMETODA WYTWARZANIA ESTRÓW POLIALKOHOLI
5 z 10 Komentarz (dane farmakologiczne)Obecne bioaktywności
Numer ReferencyjnyDrobnodyspergowane bez emulgatorów układy typu olej w wodzie i woda w oleju, zwierające azotek boru
Użyj wzoru
Trichloroetylen Nr CAS: 79-01-6 462-08-8 może być używany do czyszczenia powierzchni metalowych, czyszczenia odzieży na sucho, ekstrakcji paliw kopalnych, produkcji leków, syntezy organicznej oraz oleju, gumy, alkaloidów żywicznych, rozpuszczania wosku.

Kup odczynnik

Brak dostawcy odczynników? Wyślij szybkie zapytanie do ChemWhat
Chcesz być wymieniony tutaj jako dostawca odczynników? (Usługa płatna) Kliknij tutaj, aby się skontaktować ChemWhat

Zatwierdzeni producenci

Chcesz być wymieniony jako zatwierdzony producent (wymaga zatwierdzenia)? Proszę pobrać i wypełnić ta forma i odeślij do [email chroniony]

Więcej dostawców

Watson International Limited Wyślij szybkie zapytanie do Watson
Chcesz być tutaj wymieniony jako dostawca? (usługa płatna) Kliknij tutaj, aby się skontaktować ChemWhat

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać inną pomoc

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać inne informacje lub usługi Kliknij tutaj, aby się skontaktować ChemWhat