Transporter autoinducer-2 typu ABC EC #: 7.6.2.13

Nazwa produktu Transporter autoinducer-2 typu ABC
Przykładowa struktura Przykładowa struktura transportera typu autoinducer-2 typu ABC EC #: 7.6.2.13
Synonimy Eksporter AI-2, transporter AI-2, AI-2E, automatyczny induktor-2 transportujący kasetę wiążącą ATP, autoinduktor-2 ABC transporter, autoinduktor-2 eksporter, autoinduktor-2 transportujący ATPaza, transporter Lsr ABC, transporter Lsr, LsrA, LsrACDB , TqsA, YdgG
Numer WE 7.6.2.13
Numer rejestru CAS
Komentarze Transporter typu kasety wiążącej ATP (ABC), charakteryzujący się obecnością dwóch podobnych domen / białek wiążących ATP i dwóch integralnych domen / białek błonowych. Enzym bakteryjny, który wchodzi w interakcję z białkiem wiążącym substrat zewnątrzplazmatyczny i pośredniczy w pobieraniu cząsteczki sygnałowej (2R, 4S) -2-metylo-2,3,3,4-tetrahydoksytetrahydrofuranu (znanej również jako autoinducer-2).
Kofaktor
Historia
Reakcje

Kup odczynnik

Brak dostawcy odczynników? Wyślij szybkie zapytanie do ChemWhat
Chcesz być wymieniony tutaj jako dostawca odczynników? (Usługa płatna) Kliknij tutaj, aby się skontaktować ChemWhat

Zatwierdzeni producenci

Chcesz być wymieniony jako zatwierdzony producent (usługa bezpłatna, ale wymaga zatwierdzenia)? Proszę pobrać i wypełnić ta forma i odeślij do [email chroniony]

Więcej dostawców

Watson International Limited Wyślij szybkie zapytanie do Watson
Chcesz być wymieniony tutaj jako dostawca? (Usługa płatna) Kliknij tutaj, aby się skontaktować ChemWhat

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać inną pomoc

Skontaktuj się z nami w sprawie innych usług, takich jak transfer technologii, literatura syntetyczna, pozyskiwanie, reklama itp. Kliknij tutaj, aby się skontaktować ChemWhat