Transporter hemu typu ABC EC #: 7.6.2.5

Nazwa produktu Transporter hemu typu ABC
Przykładowa struktura Przykładowa struktura transportera hemu typu ABC EC #: 7.6.2.5
Synonimy Transporter hemu typu ABC, CgHmuT, Transporter HelABC, ATPaza transportująca hem, HmuT, HmuTUV, HmuU, HmuV
Numer WE 7.6.2.5
Numer rejestru CAS
Komentarze Transporter typu kasety wiążącej ATP (ABC), charakteryzujący się obecnością dwóch podobnych domen / białek wiążących ATP i dwóch integralnych domen / białek błonowych. Nie ulega fosforylacji podczas procesu transportu. Enzym został opisany z bakterii Gram-ujemnych i roślin zielonych. Dawniej EC? 3.6.3.41.
Kofaktor
historia
Reakcje

Kup odczynnik

Brak dostawcy odczynników? Wyślij szybkie zapytanie do ChemWhat
Chcesz być wymieniony tutaj jako dostawca odczynników? (Usługa płatna) Kliknij tutaj, aby się skontaktować ChemWhat

Zatwierdzeni producenci

Chcesz być wymieniony jako zatwierdzony producent (usługa bezpłatna, ale wymaga zatwierdzenia)? Proszę pobrać i wypełnić ta forma i odeślij do [email chroniony]

Więcej dostawców

Watson International Limited Wyślij szybkie zapytanie do Watson
Chcesz być wymieniony tutaj jako dostawca? (Usługa płatna) Kliknij tutaj, aby się skontaktować ChemWhat

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać inną pomoc

Skontaktuj się z nami w sprawie innych usług, takich jak transfer technologii, literatura syntetyczna, pozyskiwanie, reklama itp. Kliknij tutaj, aby się skontaktować ChemWhat