OCTAN N-PROPYLU Nr CAS: 109-60-4

IdentyfikacjaDane fizyczneSpectra
Droga syntezy (ROS)Bezpieczeństwo i zagrożeniaInne dane

Identyfikacja

Nazwa produktuOCTAN N-PROPYLU
Nazwa IUPACoctan propylu  
Struktura molekularnaStruktura OCTANU N-PROPYLU CAS 109-60-4
Numer rejestru CAS 109-60-4
Numer EINECS203-686-1
Numer MDLMFCD00009372
SynonimyOctan propylu
109-60-4
OCTAN N-PROPYLU
Kwas octowy, ester propylowy
Etanian propylu
1-acetoksypropan
etanolan n-propylu
Oktan propylu
Ester n-propylowy kwasu octowego
octan propylu
Octan propylu normalny
Octan n-propylu (naturalny)
Ester propylowy kwasu octowego
Propylester kyseliny oktawa
Octan propylu [polski]
octan n-propanolu
EINECS 203–686–1
Kwas octowy, ester n-propylowy
UNII-4AWM8C91G6
Numer BRN 1740764
4AWM8C91G6
DTXSID6021901
CHEBI: 40116
AI3-24156
Octan propylu normalny [francuski]
Propylester kyseliny octove [czeski]
DTXCID301901
KWAS OCTOWY, ESTER PROPYLOWY
WE 203-686-1
4-02-00-00138 (Podręcznik podręcznika Beilsteina)
OCTAN PROPYLU (USP-RS)
octan n-propylu
Ester n-propylowy kwasu octowego
kwas octowy propylowy
Octan propylu, N-
OCTAN, PROPYL
Octan propylu, 99%
PAT (kod CHRIS)
Actate de propyle normalny
CH3KOOCH2CH2CH3
Ester propylowy kwasu octowego
OCTAN PROPYLU [MI]
NUMER FEMA 2935
SCHEMBL14991
OCTAN PROPYLU [FCC]
WLN: 3OV1
CHEMBL44857
OCTAN PROPYLU [FHFI]
OCTAN PROPYLU [INCI]
Octan propylu, >=99.5%
Octan propylu, >=98%, FG
OCTAN N-PROPYLU [HSDB]
Octan N-propylu LBG-64752
Octan propylu (klasa zapachowa)
Octan propylu (klasa przemysłowa)
KWAS OCTOWY, ETER N-PROPYLOWY
NSC72025
Tox21_202012
MFCD00009372
NA1276
STL280317
AKOS008949448
Octan propylu, naturalny, >=97%, FCC, FG
Octan n-propylu [UN1276] [Łatwopalna ciecz]
Octan n-propylu [UN1276] [Łatwopalna ciecz]
Octan propylu, standard referencyjny Farmakopei Stanów Zjednoczonych (USP).
octan propylu, drugorzędny wzorzec farmaceutyczny; Certyfikowany materiał referencyjny
Molecular FormulaC5H10O2
Waga molekularna102.13
InChIInChI=1S/C5H10O2/c1-3-4-7-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChIYKYONYBAUNKHLG-UHFFFAOYSA-N 
Kanoniczny SMILESCCCOC(=O)C  
Informacje patentowe
ID patentuTytułData publikacji
CN107987044Proces wytwarzania metody δ – e-laktonowej (poprzez tłumaczenie maszynowe)2018
CN105237342Sposób otrzymywania alkoholu poprzez katalityczną uwodorniającą redukcję karboksylanów2016
WO2014 / 144685METODY IDENTYFIKACJI REPELENTÓW I ATRAKANTÓW ORAZ ZWIĄZKÓW I KOMPOZYCJI IDENTYFIKOWANYCH ZA POMOCĄ TAKICH METOD2014
US2010 / 292496Sposób wytwarzania związku alkiloalkoholanu cyny i sposób wytwarzania estru kwasu węglowego przy użyciu tego związku2010

Dane fizyczne

WyglądBezbarwny, klarowny i bez zanieczyszczeń mechanicznych
Temperatura topnienia, ° C
-95
-92.5
Temperatura wrzenia, ° C
101.16
101.24
100 - 102
92
101.18
Gęstość, g · cm-3Temperatura pomiaru, ° C
0.8599544.99
0.8769529.99
0.8656539.99
0.8713234.99
Opis (skojarzenie (MCS))Rozpuszczalnik (Stowarzyszenie (MCS))Partner (Association (MCS))
Wykres sorpcji
Szybkość adsorpcji20ftalan dinonylu
Szybkość adsorpcji20Tryton X-305

Spectra

Opis (spektroskopia NMR)Jądro (spektroskopia NMR)Rozpuszczalniki (spektroskopia NMR)Temperatura (spektroskopia NMR), ° C Częstotliwość (spektroskopia NMR), MHz
Przesunięcia chemiczne1H
Przesunięcia chemiczne, widmo1H
Przesunięcia chemiczne1Hchloroform-d1600
Przesunięcia chemiczne13Cchloroform-d1
Przesunięcia chemiczne, widmo1Hchloroform-d126.84400
Przesunięcia chemiczne, widmo13Cchloroform-d126.84100
Opis (spektroskopia IR)Rozpuszczalnik (spektroskopia IR)Temperatura (spektroskopia IR), ° C
Zespoły, widmo
Zespoły
Średni IR (MIR), pasmanujol
ZespołyKBrw obecności związków organicznych
Opis (spektroskopia UV / VIS)Rozpuszczalnik (spektroskopia UV / VIS)Komentarz (spektroskopia UV / VIS)Maksima absorpcji (UV / VIS), nmExt./Abs. Współczynnik, l · mol-1cm-1
Maksima absorpcjiH2O, H2SO4Stosunek rozpuszczalników: 66percent2585740
Maksima absorpcjiH2O, NaOHStosunek rozpuszczalników: 0.1N232, 2908600, 3120

Droga syntezy (ROS)

Droga syntezy (ROS) octanu N-PROPYLU CAS 109-60-4

Droga syntezy (ROS) octanu N-PROPYLU CAS 109-60-4

WarunkiWydajność
Z wodorem W stanie czystym (bez rozpuszczalnika) w temperaturze 30 ℃; przez 5 godzin; Zachowanie katalityczne; Reaktor przepływowy;100%
Z wodorem; 0.5% Pd/C przy 80℃; przez 100h; Dystrybucja produktu / selektywność;99.3%
Z wodorem; 0.3% Pd/C w monohydracie wodorotlenku litu w temp. 40℃; poniżej 6000.6 torr; Dystrybucja produktu / selektywność;99.97%
Procedura eksperymentalna
Trzeci proces destylacji: 21 części masowych destylatu (Yl) otrzymanego w drugim procesie destylacji z przykładu 1 wprowadzono do trzeciej kolumny destylacyjnej i destylowano w następujących warunkach: górne ciśnienie 5 kPaG, dolne ciśnienie 45 kPaG, górna temperatura 105°C, dolna temperatura 135°C, współczynnik wrzenia 1.7 i szybkość parowania 96% masowych. Ze szczytu kolumny destylacyjnej otrzymano destylat (Zl) zawierający octan allilu o wysokiej czystości. Stężenie wody w otrzymanym destylacie (Zl) wynosiło 30 ppm, stężenie octanu allilu 99.74% masowych, stężenie kwasu octowego było mniejsze niż 5 ppm, a stężenie akrylanu allilu było mniejsze niż 5 ppm. 0088] Proces uwodornienia: Następnie destylat (Zl) poddano reakcji uwodornienia w taki sam sposób jak w Przykładzie 1, otrzymując w ten sposób octan n-propylu. W odniesieniu do otrzymanego octanu n-propylu, stopień konwersji octanu allilu wyniosła 99.9%, selektywność octanu 0.21-propenylu wyniosła 0.25%, selektywność kwasu octowego wyniosła 99.97%, a wydajność octanu n-propylu wyniosła 5%. Ponadto stężenie propionianu propylu w otrzymanej cieczy reakcyjnej było mniejsze niż XNUMX ppm.
99.97%

Bezpieczeństwo i zagrożenia

Piktogram (y)
SignalNiebezpieczeństwo
Oświadczenia o zagrożeniach GHSH225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary [Niebezpieczeństwo Płyny łatwopalne]
H319: Działa drażniąco na oczy [Uwaga Poważne uszkodzenie oczu / działanie drażniące na oczy]
H336: Może powodować senność lub zawroty głowy [Ostrzeżenie Działanie toksyczne na narządy docelowe, narażenie jednorazowe; Efekty narkotyczne]
Ostrzegawcze kody instrukcjiP210, P233, P240, P241, P242, P243, P261, P264+P265, P271, P280, P303+P361+P353, P304+P340, P305+P351+P338, P319, P337+P317, P370+P378, P403 233+ P403, P235+P405, P501 i PXNUMX
(Odpowiednie stwierdzenie dla każdego kodu P można znaleźć na stronie Klasyfikacja GHS str.)

Inne dane

TransportW temperaturze pokojowej z dala od światła
Kod HS
PrzechowywanieW temperaturze pokojowej z dala od światła
Okres ważności1 roku
Cena rynkowa
Podobieństwo do narkotyków
Składnik reguł Lipińskiego
Waga molekularna102.133
dziennik str1.022
HBA2
HBD0
Dopasowanie zasad Lipińskiego4
Składnik reguł Vebera
Pole powierzchni polarnej (PSA)26.3
Obrotowe spoiwo (RotB)3
Pasujące zasady Vebera2
Wyniki ilościowe
1 z 203Komentarz (dane farmakologiczne)Obecne bioaktywności
Numer ReferencyjnyPROCES WYTWARZANIA UWODORNIONEGO ESTRU, KATALIZATORA UWODORNIANIA DO WYKORZYSTANIA W NIM ORAZ PROCES WYTWARZANIA KATALIZATORA
2 z 203Komentarz (dane farmakologiczne)Obecne bioaktywności
Numer ReferencyjnyLigandy o wysokim powinowactwie do receptora nocyceptyny ORL-1
3 z 203Komentarz (dane farmakologiczne)Obecne bioaktywności
Numer ReferencyjnyPODSTAWIONE PIPERYDYNY JAKO AGONIŚCI RECEPTORÓW MELANOKORTYNY
4 z 203Komentarz (dane farmakologiczne)Obecne bioaktywności
Numer ReferencyjnyWYDAJNY PROCES WYTWARZANIA POLIMORFICZNEJ POSTACI A (E)-ENTAKAPONU
5 z 203Komentarz (dane farmakologiczne)Obecne bioaktywności
Numer ReferencyjnyPochodne arylopiperazyny znakowane Tc do obrazowania receptora serotoniny
10 z 10Efektwpływ na wydzielanie fosfatydylocholiny w pierwotnych hodowlach szczurzych pneumocytów typu II
Użyj wzoru
OCTAN N-PROPYLU Nr CAS: 109-60-4 to uniwersalny rozpuszczalnik organiczny o dobrej rozpuszczalności i lotności. Służy do rozpuszczania różnych związków organicznych, w tym żywic, powłok, farb, klejów i materiałów powłokowych.

Kup odczynnik

Brak dostawcy odczynników? Wyślij szybkie zapytanie do ChemWhat
Chcesz być wymieniony tutaj jako dostawca odczynników? (Usługa płatna) Kliknij tutaj, aby się skontaktować ChemWhat

Zatwierdzeni producenci

Chcesz być wymieniony jako zatwierdzony producent (usługa bezpłatna, ale wymaga zatwierdzenia)? Proszę pobrać i wypełnić ta forma i odeślij do [email chroniony]

Więcej dostawców

Watson International Limited Wyślij szybkie zapytanie do Watson
Chcesz być wymieniony tutaj jako dostawca? (Usługa płatna) Kliknij tutaj, aby się skontaktować ChemWhat

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać inną pomoc

Skontaktuj się z nami w sprawie innych usług, takich jak transfer technologii, literatura syntetyczna, pozyskiwanie, reklama itp. Kliknij tutaj, aby się skontaktować ChemWhat