Endo-beta-N-acetyloglukozaminidaza A; Endo-A CAS 37278-88-9 WE 3.2.1.96

IdentyfikacjaDane fizyczneSpectra
Droga syntezy (ROS)Bezpieczeństwo i zagrożeniaInne dane

Identyfikacja

Nazwa produktuEndo-beta-N-acetyloglukozaminidaza A
Nazwa IUPACBrak dostępnych danych
Struktura molekularnaStruktura endo-beta-N-acetyloglukozaminidazy A; Endo-A CAS 37278-88-9 WE 3.2.1.96
Numer rejestru CAS 37278-88-9
Numer WE3.2.1.96
KomentarzeGrupa powiązanych enzymów.
KofaktorBrak dostępnych danych
historiaBrak dostępnych danych
ReakcjeEndohydroliza jednostki N, N'-diacetylochitobiosylowej w glikopeptydach o wysokiej zawartości mannozy i glikoproteinach zawierających strukturę - (Man (GlcNAc) (2)) Asn-. Jedna reszta N-acetylo-D-glukozaminy pozostaje przyłączona do białka; reszta oligosacharydu jest uwalniana w stanie nienaruszonym.
Więcej informacjiRekombinowana endo-β-N-acetyloglukozaminidaza E. coli z Arthrobacter protophormia
Endo-beta-N-acetyloglukozaminidaza A; Endo-A CAS 37278-88-9 WE 3.2.1.96
Numer EINECSBrak dostępnych danych
Numer MDLBrak dostępnych danych
Numer rejestru BeilsteinaBrak dostępnych danych
Synonimyacetyloglukozaminidaza, endo-beta, beta-N-acetyloglukozaminidaza, CBM32, di-N-acetylochitobiosylo-beta-N-acetyloglukozaminidaza, DI-N-acetylochitobiosylo-beta-N-acetyloglukozaminidaza F1, DI-N-acetylochitobiosylo-beta-N-acetylochitobiosyloamina -N-acetylochitobiosylo-beta-N-acetyloglukozaminidaza F2, endo, Endo D, Endo H, Endo M, Endo-A, endo-beta- (3-> 1) -N-acetyloglukozaminidaza, endo-beta-4-N -acetyloglukozamidaza, endo-beta-acetyloglukozaminidaza, endo-beta-GlcNAc-ase, endo-beta-N-acetyloglukozaminidaza, endo-beta-N-acetyloglukozaminidaza A, endo-beta-N-acetyloglukozaminidaza D, endo-beta-N-acetyloglukozaminidaza F, endo-beta-N-acetyloglukozaminidaza H, endo-beta-N-acetyloglukozaminidaza HS, endo-beta-N-acetyloglukozaminidaza L, endo-beta-N-acetyloglukozaminidaza M, Endo-BH, endo-BII, Endo-CC1,4, Endo-CC1, Endo-D, Endo-Fsp, endo-GM, Endo-HO, endo-LE, endo-M, endo-N-acetylo-beta-D-glukozaminidaza, endo-N-acetylo-beta-glukozaminidaza, Endo-Om, EndoBB, EndoBI-2, EndoBI-1, EndoD, endoE, EndoF2, endoglikozydaza F1, endoglikozydaza F1, endoglikozydaza F2, endoglikozydaza S, endoheksozaminidaza, EndoS3, ENGase, ENGase A, ENGase CI, ENGase CII, ENGase D, ENGase F, ENGase F2, ENGase F1, ENGase F2, ENGase, Lsp, ENG ENGase Mx, ENGase PI, ENGase PII, ENGase St, Engase3p, ENGase1A, ENGase85B, mannozylo-glikoproteina 85-N-acetamidodeoksy-beta-D-glikohydrolaza, endo-beta-N-acetyloglukozaminidaza mannozylo-glikoproteiny, endo-beta-N-acetyloglukozaminidaza glikoproteinowa F1,4, endo-beta-N-acetyloglukozaminidaza mannozyloglikoproteinowa F1, endo-beta-N-acetyloglukozaminidaza mannozylowa F2, More, hydrolaza mureiny, NAGaza; NR CAS: 3-37278-88; Numer CAS: 9-37278-88
Molecular FormulaBrak dostępnych danych
Waga molekularnaBrak dostępnych danych
InChIBrak dostępnych danych
Klucz InChIBrak dostępnych danych
Kanoniczny SMILESBrak dostępnych danych
Informacje patentowe
Brak dostępnych danych

Dane fizyczne

WyglądBrak dostępnych danych

Spectra

Brak dostępnych danych

Droga syntezy (ROS)

Brak dostępnych danych

Bezpieczeństwo i zagrożenia

Oświadczenia o zagrożeniach GHSNie sklasyfikowany
Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, odwiedź?Strona internetowa ECHA C&L
Źródło: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA)
Nota licencyjna: Wykorzystanie informacji, dokumentów i danych ze strony internetowej ECHA podlega warunkom niniejszej Informacji prawnej oraz innym wiążącym ograniczeniom przewidzianym w obowiązującym prawie, informacjach, dokumentach i danych udostępnionych w ECHA strona internetowa może być powielana, rozpowszechniana i / lub wykorzystywana, całkowicie lub częściowo, do celów niekomercyjnych, pod warunkiem że ECHA zostanie uznane za źródło: „Źródło: Europejska Agencja Chemikaliów, http://echa.europa.eu/”. Takie potwierdzenie musi być dołączone do każdej kopii materiału. ECHA zezwala organizacjom i osobom prywatnym na tworzenie linków do strony internetowej ECHA pod następującymi łącznie warunkami: Linki można umieszczać tylko na stronach internetowych zawierających link do strony z informacją prawną.
URL licencji: https://echa.europa.eu/web/guest/legal-notice
Nazwa rekordu: (heksafluorofosforan (1-cyjano-2-etoksy-2-oksoetylidenaminooksy) dimetyloamino-morfolino-karbenium
URL: https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/213446
Opis: Podane tutaj informacje pochodzą z „Zgłoszonej klasyfikacji i oznakowania” z wykazu klasyfikacji i oznakowania ECHA. Czytaj więcej: https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database

Inne dane

TransportNie niebezpieczne towary
2-8 ° C z dala od światła
Kod HSBrak dostępnych danych
Schowek2-8 ° C z dala od światła
Okres ważności1 roku
Cena rynkowaUSD
Użyj wzoru
Endo-beta-N-acetyloglukozaminidaza A; Endo-A CAS 37278-88-9 EC 3.2.1.96 jest szeroko stosowany w produktach do diagnostyki in vitro i odgrywa ważną rolę jako kluczowe surowce w diagnostyce biochemicznej, diagnostyce molekularnej, chemiluminescencji, biosensorach, diagnostyce krzepnięcia krwi i innych produktach

Kup odczynnik

Brak dostawcy odczynników? Wyślij szybkie zapytanie do ChemWhat
Chcesz być wymieniony tutaj jako dostawca odczynników? (Usługa płatna) Kliknij tutaj, aby się skontaktować ChemWhat

Zatwierdzeni producenci

Watson Bio Ltd https://www.watson-bio.com/
Chcesz być wymieniony jako zatwierdzony producent (usługa bezpłatna, ale wymaga zatwierdzenia)? Kliknij tutaj, aby się skontaktować ChemWhat

Więcej dostawców

Watson International Limited Wyślij szybkie zapytanie do Watson
Chcesz być wymieniony tutaj jako dostawca? (Usługa płatna) Kliknij tutaj, aby się skontaktować ChemWhat

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać inną pomoc

Skontaktuj się z nami w sprawie innych usług, takich jak transfer technologii, literatura syntetyczna, pozyskiwanie, reklama itp. Kliknij tutaj, aby się skontaktować ChemWhat