Topoizomeraza DNA (hydrolizowanie ATP) EC #: 5.6.2.2

Nazwa produktu Topoizomeraza DNA (hydroliza ATP)
Przykładowa struktura Przykład Struktura topoizomerazy DNA (hydrolizowanie ATP) EC #: 5.6.2.2
Synonimy Topoizomeraza ATP-zależna, 5′-topoizomeraza ATP-zależna typu I, topoizomeraza kwasu dezoksyrybonukleinowego IIalfa, gyraza DNA, gyraza DNA B, gyraza-B DNA, gyrB DNA, DNA Top IIbeta, Topo II DNA, topoizomeraza DNA IIalfa, topoizomeraza DNA 2alfa , Topoizomeraza DNA II, topoizomeraza DNA II alfa, topoizomeraza DNA II beta, topoizomeraza DNA IIalfa, topoizomeraza IIbeta DNA, topoizomeraza IV DNA, topoizomeraza DNA typ II, topoizomeraza DNA VI, topoizomeraza DNA II, topoizomeraza DNA II, topoizomeraza DNA II- alfa, DNATop2A, GyrA, gyraza, GyrB, gyrB ATPaza, hTopoIIalpha, izomeraza, deoksyrybonukleinowe topo-, II, białko mikrorchidii, MmT6, MORC1, More, białka NP170, białka jądrowe 170,000 39-mol.wt., białko Gp52, białko Gp60, białko Gp170, Białko Gp170,000, białka, NP6 (specyficzne białka i podklasy białek jądrowych, 2 2 mol.wag.), PsTopII, Odwrotna gyraza, SsT2, tIIalpha, Top2, top2a, Top6alpha, Top2b, TOP2mt, top1B, TopII, topIIalpha, topo II , topo II alfa, topo II-alfa, Topo IIA, Topo IIalfa, TopoIIbeta, topo IV, topo VI, topo-IIalfa, topo2alfa, TOPOII, topoIIalfa, topoIIbeta, topoizomeraza 2 alfa, topoizomeraza II, topoizomeraza II alfa, topoizomeraza IIA, topoizomeraza IIalfa, topoizomeraza IIbeta, topoizomeraza typu IV, topoizomeraza IIbeta, topoizomeraza typ IV, topoizomeraza IIbeta topoizomeraza-II, topoIV, TopoNM, toposiomeraza II, topoVI, topoVI-B, topR, TopRXNUMX, TopRXNUMX, topoizomeraza DNA typu XNUMX, topoizomeraza typu I, topoizomeraza DNA typu II, topoizomeraza DNA typu II, topoizomeraza DNA typu II, topoizomeraza DNA typu IIA topoizomeraza, topoizomeraza DNA typu IIalfa, topoizomeraza typu II
Numer WE 5.6.2.2
Numer rejestru CAS
Komentarze
Kofaktor
Historia
Reakcje

Kup odczynnik ChemWhat

Chcesz kupić ten odczynnik? Sprawdź dostępność i cenę

Zatwierdzeni producenci hurtowi

Chcesz być wymieniony jako zatwierdzony producent (usługa bezpłatna, ale wymaga zatwierdzenia)? Kliknij tutaj, aby skontaktować się z ChemWhat

Więcej dostawców

Watson International Ltd Zapytanie przez [email chroniony]
Chcesz być wymieniony tutaj jako dostawca? (Usługa płatna) Kliknij tutaj, aby skontaktować się z ChemWhat

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać inną pomoc

Skontaktuj się z nami w sprawie innych usług, takich jak transfer technologii, literatura syntetyczna, pozyskiwanie, reklama itp. Kliknij tutaj, aby skontaktować się z ChemWhat