Transporter witaminy B12 typu ABC EC #: 7.6.2.8

Nazwa produktu Transporter witaminy B12 typu ABC
Przykładowa struktura Przykład Struktura transportera witaminy B12 typu ABC EC #: 7.6.2.8
Synonimy Transporter ABC, ABCD4, BtuC, BtuCD, BtuCD witamina B12 importer, BtuCD-BtuF, BtuCD-F, BtuCD-F complex, BtuD, BtuF, BtuF-CD, BtuM, BtuMTd, Transporter Cbl, specyficzny dla kobalaminy transporter ABC typu ECF , ECF-CbrT, transporter ABC typu ECF dla witaminy B12, transporter ABC współczynnika sprzęgania energii (ECF-), Rv1819c, Tbd_2719, importer witaminy B12 ABC, import witaminy B12 białko wiążące ATP, system importu witaminy B12, import witaminy B12 białko systemowe, importer witaminy B12, transporter witaminy B12, białko wiążące witaminę B12, ATPaza transportująca witaminę B12
Numer WE 7.6.2.8
Numer rejestru CAS
Komentarze Transporter typu kasety wiążącej ATP (ABC), charakteryzujący się obecnością dwóch podobnych domen / białek wiążących ATP i dwóch integralnych domen / białek błonowych. Nie ulega fosforylacji podczas procesu transportu. Enzym bakteryjny, który wchodzi w interakcję z białkiem wiążącym substrat pozasytoplazmatyczny i pośredniczy w pobieraniu pochodnych kobalaminy o wysokim powinowactwie. Dawniej EC? 3.6.3.33.
Kofaktor
Historia
Reakcje

Kup odczynnik

Brak dostawcy odczynników? Wyślij szybkie zapytanie do ChemWhat
Chcesz być wymieniony tutaj jako dostawca odczynników? (Usługa płatna) Kliknij tutaj, aby się skontaktować ChemWhat

Zatwierdzeni producenci

Chcesz być wymieniony jako zatwierdzony producent (usługa bezpłatna, ale wymaga zatwierdzenia)? Proszę pobrać i wypełnić ta forma i odeślij do [email chroniony]

Więcej dostawców

Watson International Limited Wyślij szybkie zapytanie do Watson
Chcesz być wymieniony tutaj jako dostawca? (Usługa płatna) Kliknij tutaj, aby się skontaktować ChemWhat

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać inną pomoc

Skontaktuj się z nami w sprawie innych usług, takich jak transfer technologii, literatura syntetyczna, pozyskiwanie, reklama itp. Kliknij tutaj, aby się skontaktować ChemWhat