Transporter tiaminy typu ABC EC#: 7.6.2.15; ChemWhat Kod: 1383994

Nazwa produktu Transporter tiaminy typu ABC
Przykładowa struktura Przykładowa struktura transportera tiaminy typu ABC EC #: 7.6.2.15
Synonimy transporter tiaminy ABC, transporter tiaminy ATPazy, transporter tiaminy ABC, transporter tiaminy ATPazy, thiBPQ
Numer WE 7.6.2.15
Numer rejestru CAS
Komentarze Transporter typu kasety wiążącej ATP (ABC), charakteryzujący się obecnością dwóch podobnych domen / białek wiążących ATP i dwóch integralnych domen / białek błonowych. Enzym, scharakteryzowany przez bakterię? Salmonella typhimurium, jest heterodimerycznym kompleksem, który oddziałuje z białkiem wiążącym substrat zewnątrzoplazmatyczny i działa w celu importowania tiaminy, monofosforanu tiaminy i difosforanu tiaminy.
Kofaktor
Historia
Reakcje

Kup odczynnik

Brak dostawcy odczynników? Wyślij szybkie zapytanie do ChemWhat
Chcesz być wymieniony tutaj jako dostawca odczynników? (Usługa płatna) Kliknij tutaj, aby się skontaktować ChemWhat

Zatwierdzeni producenci

Chcesz być wymieniony jako zatwierdzony producent (wymaga zatwierdzenia)? Proszę pobrać i wypełnić ta forma i odeślij do [email chroniony]

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać inną pomoc

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać inne informacje lub usługi Kliknij tutaj, aby się skontaktować ChemWhat