Transporter hemu typu ABC EC#: 7.6.2.5; ChemWhat Kod: 1383984

Nazwa produktu Transporter hemu typu ABC
Przykładowa struktura Przykładowa struktura transportera hemu typu ABC EC #: 7.6.2.5
Synonimy Transporter hemu typu ABC, CgHmuT, Transporter HelABC, ATPaza transportująca hem, HmuT, HmuTUV, HmuU, HmuV
Numer WE 7.6.2.5
Numer rejestru CAS
Komentarze Transporter typu kasety wiążącej ATP (ABC), charakteryzujący się obecnością dwóch podobnych domen / białek wiążących ATP i dwóch integralnych domen / białek błonowych. Nie ulega fosforylacji podczas procesu transportu. Enzym został opisany z bakterii Gram-ujemnych i roślin zielonych. Dawniej EC? 3.6.3.41.
Kofaktor
Historia
Reakcje

Kup odczynnik

Brak dostawcy odczynników? Wyślij szybkie zapytanie do ChemWhat
Chcesz być wymieniony tutaj jako dostawca odczynników? (Usługa płatna) Kliknij tutaj, aby się skontaktować ChemWhat

Zatwierdzeni producenci

Chcesz być wymieniony jako zatwierdzony producent (wymaga zatwierdzenia)? Proszę pobrać i wypełnić ta forma i odeślij do [email chroniony]

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać inną pomoc

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać inne informacje lub usługi Kliknij tutaj, aby się skontaktować ChemWhat