Transporter alifatycznych sulfonianów typu ABC EC#: 7.6.2.14; ChemWhat Kod: 1383993

Nazwa produktu Alifatyczny transporter sulfonianowy typu ABC
Przykładowa struktura Przykładowa struktura transportera alifatycznych sulfonianów typu ABC EC #: 7.6.2.14
Synonimy alifatyczny sulfonian transporter ABC, alifatyczny sulfonian transportujący ATPaza, alkanosulfonian ABC transporter, ssuACB
Numer WE 7.6.2.14
Numer rejestru CAS
Komentarze Transporter typu kasety wiążącej ATP (ABC), charakteryzujący się obecnością dwóch podobnych domen / białek wiążących ATP i dwóch integralnych domen / białek błonowych. Enzym z bakterii Escherichia coli-K-12 wchodzi w interakcję z białkiem wiążącym substrat pozasytoplazmatyczny i importuje szeroki zakres alifatycznych sulfonianów do zastosowania jako źródło siarki.
Kofaktor
Historia
Reakcje

Kup odczynnik

Brak dostawcy odczynników? Wyślij szybkie zapytanie do ChemWhat
Chcesz być wymieniony tutaj jako dostawca odczynników? (Usługa płatna) Kliknij tutaj, aby się skontaktować ChemWhat

Zatwierdzeni producenci

Chcesz być wymieniony jako zatwierdzony producent (wymaga zatwierdzenia)? Proszę pobrać i wypełnić ta forma i odeślij do [email chroniony]

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać inną pomoc

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać inne informacje lub usługi Kliknij tutaj, aby się skontaktować ChemWhat